>

gundam.masto.host タイムライン結果
HMD46@クロスボーンガンダムX3 @AM710_Q10_MK2

87: 2017/08/29 22:06:12 No.506530340ガンダムは作画汚いぐらいが落ち着くワロタ( ᐛ👐)ホントこれw

HMD46@クロスボーンガンダムX3 @AM710_Q10_MK2

何者だ?YMS-06K ザクキャノンテストタイプ? https://gundam.masto.host/media/CCHUd0ElHfZDW4GshiA https://gundam.masto.host/media/AV4tX07dtHVI3sHepqY https://gundam.masto.host/media/UxUXEiZbIpIVFMCitJ4 https://gundam.masto.host/media/m3KznvpxvUD38G914D4

HMD46@クロスボーンガンダムX3 @AM710_Q10_MK2

読みましたかな?冒頭にディジェ改ティターンズ残党 のガンダムアムロに敗れるか #機動戦士moonガンダム https://gundam.masto.host/media/FlW8gq-Q0Cv2WA_-uFc https://gundam.masto.host/media/9KVV1Spv23dzNkeiyxE